POWITANIE

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Suplementy Diety w Polsce - 2008", organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia "PRO-SALUTEM" pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr Kazimierza F. Plocke, Głównego Inspektora Sanitarnego - dr n. med. Andrzeja Wojtły, oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktďż˝w Biobójczych - dr n. farm. Leszka Borkowskiego, odbyła się w Warszawie, w CHG Gromada w dniach 6-7 paďździernika 2008 r.

Konferencja byďła adresowana do wszystkich osób zajmujących się problematyką suplementów diety, a w szczególności do przedstawicieli struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz szerokiego grona producentów.

Celem Konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie aktualnych trendów i sytuacji na rynku suplementów diety. Podczas konferencji zostały dogłębnie poruszone kwestie związane z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia w obszarze suplementów diety; wprowadzanie do obrotu suplementu diety, ich oznakowanie oraz nadzór nad produkcją, dystrybucją i importem, czy też praktyczne kwestie dotyczące znakowania suplementów diety.