Koalicja

 

 

 

 


 

 

Dnia 2 grudnia 2011 w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie odbyła się II Konferencja Plenarna - "Suplementy Diety - nowe zmiany, tradycyjne problemy". Konferencja zgromadziła wielu specjalistów i ekspertów z dziedziny farmacji, medycyny. Przedmiotem spotkania było omówienie głównych korzyści, problemów, zagrożeń na które napotykają się aktualnie przedsiębiorcy, producenci oraz instytucje związane z rynkiem suplementów diety i jego otoczeniem.

 

Inicjatywa ta spotkała się z uznaniem i akceptacją Stałej Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego Sejmu RP i Komisji Zdrowia Senatu RP, które objęły to przedsięwzięcie swoją opieką.

 

W debacie prowadzonej przez dr Włodzimierza Sukiennika, I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "PRO-SALUTEM" głos zabrali między innymi: senator Michał Okła – b. Zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP, prof. dr hab. n. med. Mariusz Łapiński – b. Minister Zdrowia, Ewa Jankowska – Prezes Zarządu PASMI, mgr inż. Barbara Szkoda – Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, prof. dr hab. Katarzyna Stoś – Kierownik Zakładów Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia, prof. dr hab. Jan Hartman Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński oraz Katarzyna Wójcicka- Prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

 

Głównym celem konferencji było podsumowanie i usystematyzowanie dotychczasowych doniesień naukowych, omówienie ostatnich regulacji prawnych oraz projektów zmian wprowadzanych na szczeblu zarówno europejskim, jak i krajowym. Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, iż jakość suplementów rośnie wraz z rozwojem rynku. Pomimo tego znajomość sfery suplementów jest zbyt mała, szczególnie w gronie farmaceutów oraz lekarzy.

 

Koalicja na rzecz Suplementów Diety przy wsparciu instytucji rządowych, samorządowych oraz naukowych zajmuje się wspieraniem racjonalnego rozwoju prawodawstwa i kontroli w dziedzinie suplementów diety, a także edukacji społeczeństwa w zakresie odpowiedniego ich stosowania.