Komitet honorowy

 

Przewodniczący:

dr med. Aleksander Sopliński – Przewodniczący Stałej Podkomisji

Zdrowia Publicznego Sejmu RP

 


 

Zastępcy Przewodniczącego:


 

prof. dr hab. Marek Rocki - Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 


 

Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)


dr n. med. Beata Małecka-Libera – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP

dr med. Władysław Sidorowicz Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP

dr med. Michał Okła Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP


 

 

Członkowie:

 

 


dr med. Alicja Dąbrowska – Komisja Zdrowia Sejmu RP

dr Stanisław Bisztyga Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP

mgr Adam Kliś – Dyrektor Biura, Polski Związek Producentów Leków bez Recepty „PASMI”

prof. dr hab. Mirosław J. WysockiDyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego

Senator Stanisław Kogut Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski – Prezes Zarządu ESPZ „PRO-SALUTEM”

prof. dr hab. Grzegorz Spychalski Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych  i Roślin Zielarskich

Krzysztof Lisek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, Członek Komisji Spraw Zagranicznych PE

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

płk dr med. Tadeusz Nierebiński – Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego

 

 

 

 

Bogusław Liberadzki - Poseł do Parlamentu Europejskiego