Program

Dzień 1 - 07.07.2011
9.00-10.00 Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników i zaproszonych gości
10.00-10.20
Ceremonia otwarcia konferencji
Wystąpienie Gości Honorowych:
  • Krzysztof Grzegorz Strzałkowski  - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
  • Poseł Aleksander Sopliński - Przewodniczący stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego Sejmu RP
  • Poseł Beata Małecka-Libera - Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP
  • Senator Michał Okła - Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP
  • Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
  • Prof dr hab. n. med Włodzimierz E. Baranowski - Prezes Zarzadu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Pro-Salutem"
  • Prof. dr hab. n. med Andrzej Milewicz - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
  • Adam Kliś - Dyrektor Biura, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI)
  • Poseł Janina Okrągły - Komisja Zdrowia Sejmu RP
  • Prof. dr hab. Marek Rocki - Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej
10.20-11.00

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Temat: Jaka jest przyszłość suplementów diety?

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz - Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

dr inż. Katarzyna Stoś - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności,

Instytut Żywności i Żywienia

SESJA I: Suplementy diety w świetle regulacji krajowych i europejskich

Przewodniczący: prof. dr hab.n.med. Mirosław Jarosz, dr inż. Katarzyna Stoś, IŻŻ

11.00-11.40

Suplementy diety w świetle regulacji krajowych i europejskich

Wykładowca: dr inż. Katarzyna Stoś, IŻŻ

11.40-12.00

Suplementy diety a leczenie otyłości

Wykładowca: dr n. med Magdalena Białkowska, IŻŻ

12.00-12.20

Interakcje pomiędzy suplementami diety a lekami

Wykładowca: dr Katarzyna Wolnicka, IŻŻ

12.20-12.40 Dyskusja podsumowująca
12.40-13.00 Przerwa kawowa

SESJA II: Znakowanie produktów spożywczych. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Przewodniczący: dr n. med. Janusz Ciok, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

13.00-13.20

Warunki stosowania oświadczeń i związane z tym problemy

Wykładowca: Izabela Tańska - IGI Food Consulting

13.20-13.40

Zasady oceny podstaw naukowych oświadczeń zdrowotnych

stosowane przez EFSA

Wykładowca: dr n. med Janusz Ciok - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

13.40-14.00

Konsekwencje przyjęcia wykazu oświadczeń dla znakowania,

prezentacji i reklamy suplementów - studium przypadku

Wykładowca: Izabela Tańska - IGI Food Consulting

14.00-14.20 Dyskusja podsumowująca
14.20-15.20 Przerwa obiadowa

SESJA III: Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Przewodniczący: Poseł dr. n. med Beata Małecka-Libera

15.20-15.40

Notyfikacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Wykładowca: Adwokat Olga Sztejnert-Roszak

15.40-16.00

Szanse i perspektywy w zakresie refundacji środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia

Wykładowca: Katarzyna Sabiłło, Fundacja LEGE PHARMACIAE

16.00-16.20

Informacja o ustawie refundacyjnej

Wykładowca: Poseł Janina Okrągły, Poseł Andrzej Orzechowski

16.20-16.40 Dyskusja podsumowująca
Zakończenie pierwszego dnia

 

20.00-22.00
Uroczysta kolacja                                                                        

 

 

Dzień 2 - 08.07.2011

SESJA IV: Ocena ryzyka wpływu napojów energetyzujących na zdrowie

Przewodniczący: dr n. farm. Jerzy N. Obeid – Komitet ds. Suplementów Diety, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia ''PRO-SALUTEM"

10.30-11.20

Plany nowych regulacji prawnych w sprawie znakowania oraz

sprzedaży napojów energetyzujących

Wykładowca: Izabela Tańska - IGI Food Consulting

11.20-11.40

Znakowanie i reklama napojów energetyzujących - problemy i planowane zmiany legislacyjne

Wykładowca: Izabela Tańska - IGI Food Consulting


12.00-12.20 Dyskusja podsumowująca
12.20-12.40 Przerwa kawowa

SESJA V: Bezpieczeństwo w obrocie żywnością w krajach UE

Przewodniczący: doc. dr hab. n. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz

12.40-13.00

Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety

Wykładowca: doc. dr hab. n. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz

13.00-13.20

Negatywne zjawiska występujące w sprzedaży suplementów diety

przez Internet

Wykładowca: Podkom. Tomasz Szyndler

13.20-13.40

Interakcje suplementów diety z punktu widzenia bezpieczeństwa

pacjenta

Wykładowca: doc. dr hab. n. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz

13.40-14.40

Debata z udziałem przedstawicieli organizacji przedsiębiorców

Przewodniczący: Senator Michał Okła - Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP

Prowadzący: Adam Kliś - Dyrektor Biura, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI)


Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)

doc. dr hab. n. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab med. Andrzej Milewicz - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz - Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

dr n. med. Janusz Ciok - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Podkom. Tomasz Szyndler

prof. dr hab. n. med. Mariusz Łapiński (Warszawski Uniwersytet Medyczny, b. Minister Zdrowia)

prof. dr hab. Marek Rocki - Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Przedstawiciel GIS

14.40-15.30 Podsumowanie, wnioski, rekomendacje
Oficjalne zakończenie V Międzynarodowego Forum Suplementów Diety - Warszawa 2011