25-27.04. 2012 Warszawa

Slide2

Szanowni Państwo,

VI Międzynarodowe Forum Suplementów Diety dobiegło końca. Tegoroczna edycja, zorganizowana przez Europejskie Centrum Edukacji – Akademię Zdrowia Publicznego we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji ZdrowiaPRO–SALUTEM” i Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie przy wsparciu Polskiego Związku Producentów Leków bez ReceptyPASMI”, serwisu „Oświadczenia.eu”, European Center for Health Monitoring i EEC–Travel Ltd., objęta została honorowym patronatem przez Komisję Zdrowia Senatu RP oraz Komisję Zdrowia Sejmu RP.

Forum uzyskało honorowy patronat oraz merytoryczne wsparcie ze strony Komisji Zdrowia Senatu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP. W skład Komitetu Honorowego weszli min. prof. dr hab. Marek Rocki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, senator Rafał Muchacki – Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, poseł Beata Małecka–Libera – Przewodnicząca stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego Sejmu RP, dr Jan Orgelbrand – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Jarek Lichodziejewski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek „KRSiO”.

Trzydniowa konferencja stworzyła okazję do spotkania i wymiany poglądów dla licznych środowisk zaangażowanych w tematyce suplementów diety: przedstawicieli urzędów państwowych, środowiska akademickiego, przemysłu, oraz zrzeszeń i organizacji pozarządowych. W trakcie Forum omówiono szereg aktualnych problemów jakie pojawiają się w obszarze suplementów, jak również przedstawiono najnowsze doniesienia naukowe z tej dziedziny. Zarówno podczas wykładów jak i dyskusji poruszono szereg zagadnień związanych z regulacjami prawnymi, jakością dostępnych w sprzedaży produktów, świadomością wśród konsumentów i lekarzy, oraz wpływem stosowania suplementów diety na zdrowie. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać łącznie siedmiu sesji wykładowych, jak również wziąć udział w zamykających je dyskusjach podsumowujących. Wśród wykładowców znaleźli się min. prof. dr hab. Jan Hartman z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. Bogusław Czerny reprezentujący Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, prof. dr hab. Zbigniew Fijałek z Narodowego Instytutu Leków, prof. nadzw. dr hab. Bożena Waszkiewicz–Robak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Iwona Wawer – Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. dr hab. Anna Malm z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr hab. inż. Antoni Pluta – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Kolejne prelekcje stworzyły możliwość kompleksowego spojrzenia na problematykę suplementów, a kończąca Forum otwarta debata dała okazję do swobodnej wymiany poglądów.

Dziękując za Państwa obecność na VI Międzynarodowym Forum Suplementów Diety, w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na kolejną edycję Forum w 2013 roku.

Komitet Organizacyjny
VI Międzynarodowego Forum Suplementów Diety – Warszawa 2012


Polityka prywatności | Mapa strony |Copyright © 2019 VI Międzynarodowe Forum Suplementów Diety | Powered by WordPress | Theme by PŚ