Program

IX Międzynarodowe Forum Suplementów Diety – 2014

Warszawa, 21-22 listopada, Hotel Radisson Blu Sobieski

[tabby title=”I Dzień Konferencji (piątek, 21 listopada 2014 r.)”]

SESJA INAUGURACYJNA

08:30-09:40

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

09:40-10:00

OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI 

Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów „IX Międzynarodowego Forum Suplementów Diety” przez
dr Włodzimierza W. Sukiennika Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”.

Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych:

Ewa Jankowska 

Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer

Prezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła 

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Higienicznego

prof. dr hab. n. med.  Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. inż. Danuta Maria Kołożyn-Krajewska 

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Jolanta Bilińska 

Prezydent Elekt – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)

Marek Posobkiewicz 

p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

Monika Zagrajek

Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej, Główny Inspektorat Sanitarny

Barbara Jaworska – Łuczak 

Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

dr n. med. Piotr Burda

Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

Przewodniczący Rady Sanitarno – Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym

prof. dr hab. Marek Dariusz Rocki

Senator RP, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej

dr med. Maria Pawlak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, specjalista chorób zakaźnych

dr med. Szczepan Jędral

10:00-10:20

Wykład Inauguracyjny

 

Temat: „Nowoczesna i bezpieczna suplementacja”.

Wykładowca: prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer

Prezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

SESJA I:

„Prawne aspekty funkcjonowania suplementów diety"

10:20-10:40

Temat: „Europejskie prawodawstwo związane z przygotowaniem oświadczeń zdrowotnych dla suplementów diety".

Wykładowca: Grażyna Osęka

Doradca firmy Foodie

10:40-11:00

Temat: „Nadzór urzędowy nad bezpieczeństwem zdrowotnym rynku suplementów diety".

Wykładowca: dr med. Szczepan Jędral

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

WykładowcaAlina Woźnica

Oddział Higieny Żywności i Żywienia, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

11:00-11:20

Temat: „Procedura notyfikacji suplementów diety w świetle aktualnych przepisów prawa”.

Wykładowca: dr med. Maria Pawlak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, specjalista chorób zakaźnych

11:20-11:40

Przerwa kawowa

SESJA II:

„Sytuacja na rynku suplementów diety"

11:40-12:00

Temat: „Różnice między suplementami diety a produktami leczniczymi w aspekcie prawnym, jakościowym i kontrolnym".

Wykładowca: Ewa Jankowska

Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI

12:00-12:20

Temat: „Wyzwania i perspektywy rozwoju dla branży suplementów diety". 

Wykładowca: dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk

Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

12:20 – 12:40

Temat: „Rynek suplementów diety w sprzedaży aptecznej". 

Wykładowca: dr Jacek Czarnocki

Dyrektor Sprzedaży IMS Health Polska

12:40-13:00

Dyskusja

13:00-14:00

Przerwa obiadowa

SESJA III:

„Kwalifikacje oraz znakowanie suplementów diety"

14:00-14:20

Temat: „Priorytety i kierunki działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety".

Wykładowca: Monika Zagrajek

Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej, Główny Inspektorat Sanitarny

14:20-14:40

Temat: „Granice w reklamie suplementów diety”.

Wykładowca: Iwona Kowalczyk-Andrzejewska

Doradca firmy Foodie

14:40-15:00

Przerwa kawowa

SESJA IV:

„Standardy zawartości witamin i substancji wskazujących efekt odżywczy"

15:00-15:20

Temat: „Kiedy ma sens suplementacja witaminowa?".

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie

Wykładowca: dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety,
Kierownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie

15:20-15:40

Temat: „Suplement diety- tak ale ostrożnie".

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:40-16:00

Dyskusja

16:00

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

[tabby title=”II Dzień Konferencji (sobota, 22 listopada 2014 r.)”]

SESJA V:

„Suplementacja osób aktywnych fizycznie"

10:00-10:20

Temat: „Niedozwolone wspomaganie farmakologiczne w sporcie a układ sercowo-naczyniowy".

Wykładowca: dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Dyrektor Instytutu Sportu w Warszawie

Wykładowcadr Marzena Wójtowicz

Zakład Badań Antydopingowych, Instytut Sportu w Warszawie

10:20-10:40

Temat: „Odpowiedź metaboliczna i hormonalna zawodników piłki nożnej na wysiłek maksymalny w cyklu treningowym".

Wykładowca: prof. dr hab. Benedykt H. Opaszowski

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie

10:40-11:00

Dyskusja

11:00-11:20

Przerwa kawowa

11:20-11:40

Temat: „Suplementy diety w utrzymaniu formy fizycznej zawodników".

Wykładowca: Janusz Wójcik

Trener srebrnych medalistów reprezentacji polskiej w piłce nożnej podczas Olimpiady w Barcelonie w 1992, Poseł na Sejm V kadencji

SESJA VI:

„Działanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz ich interakcje z lekami"

11:40-12:00

Temat:

Wykładowca:

12:00-12:20

Temat: „Rola stresu oksydacyjnego w niepłodności męskiej a suplementacja antyoksydantami".

Wykładowca: dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska

Zakład Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12:20-12:40

Temat: „Działanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety – korzyści i zagrożenia".

Wykładowca: prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak

Kierownik Zakładu Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12:40-13:00

Temat: „Lek a suplement diety – pojedynek czy rozejm?"

Wykładowca: prof. dr hab. n. farm. Zbigniew  Ryszard  Marzec 

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wykładowcaprof. zw. dr hab. Anna Malm

Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13:20-13:20

Dyskusja

13:20-14:20

Przerwa obiadowa

SESJA VII:
 

„Prawidłowa i bezpieczna suplementacja"

14:20-14:40

Temat: "Potencjalne zagrożenia w spożywaniu suplementów diety"

Wykładowca: dr n. med. Piotr Burda

Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej

14:40-15:00

Temat:

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Antoni S. Pluta 

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

15:00-15:20

Dyskusja

15:20-15:40

Przerwa kawowa

15:40-16:00

Podsumowanie Konferencji i debata na temat: „Suplement diety – lek czy żywność?” z udziałem zaproszonych Gości, Delegatów „IX Międzynarodowego Forum Suplementów Diety” i Przedstawicieli Mediów.

16:00

Zamknięcie Konferencji

[tabbyending]