Wykładowcy

wawer-200x200

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer

Prezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

Szczepan Jędral

dr med. Szczepan Jędral

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

maria_pawlak

dr med. Maria Pawlak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, specjalista chorób zakaźnych

Ewa Jankowska-

Ewa Jankowska

Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI

nobady-nobody-k

dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk

Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

nobady-nobody-k

Monika Zagrajek

Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej, Główny Inspektorat Sanitarny

nobady-nobody-k

dr Jacek Czarnocki

Dyrektor Sprzedaży IMS Health Polska

waszkiewicz-robak

prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak

Kierownik Zakładu Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nobady-nobody-k

mgr Anita Panek

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

nobady-nobody-k

prof. dr hab. n. med. Dorota A. Cianciara

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH)
Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Mirosław-Jarosz

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie

k3-13m-150x130

prof. dr hab. inż. Antoni S. Pluta

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katarzyna Stoś

dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety, Kierownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie

Malgorzata Kozlowska-Wojciechowska 2

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Burda-DR1-150x150

dr n. med. Piotr Burda

Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej.

trziszka

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

apo4

dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Dyrektor Instytutu Sportu w Warszawie

zdjęcie_Marzena Wójtowicz

dr Marzena Wójtowicz

Zakład Badań Antydopingowych, Instytut Sportu w Warszawie

opaszowski

prof. dr hab. Benedykt H. Opaszowski

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie
Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

nobady-nobody-k

Grażyna Osęka

Doradca firmy Foodie

nobady-nobody-k

Iwona Kowalczyk-Andrzejewska

Doradca firmy Foodie

wójcik

Janusz Wójcik

Trener srebrnych medalistów reprezentacji polskiej w piłce nożnej podczas Olimpiady w Barcelonie w 1992, Poseł na Sejm V kadencji

nobady-nobody-k

dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska

Zakład Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

nobady-nobody-k

prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Ryszard Marzec

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Anna Malm

prof. zw. dr hab. Anna Malm

Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie