Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
Senator RP IX Kadencji, były Główny Inspektor Sanitarny
Stanisław Kogut
Senator RP IX Kadencji
Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) –
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. n. med. Dorota A. Cianciara
Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)
prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak
Z-ca Dyrektora Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
prof. dr hab. n. farm. Beata M. Gruber
Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków
dr n. med Janusz Ciok – TBA
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk
Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek
dr inż. Danuta Gajewska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki
prof. nadzw. NIL dr hab. Wojciech Ozimiński
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Narodowego Instytutu Leków
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katarzyna Sabiłło
Prezes Zarządu Fundacji LEGE PHARMACIAE