Komitet Naukowy

Home  >>  Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. n. med. Dorota A. Cianciara
Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)
prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak
Z-ca Dyrektora Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
prof. dr hab. n. farm. Beata M. Gruber
Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków
dr Magdalena Hurkacz
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Lucjan Krala
Dyrektor Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej
dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności
Grażyna Osęka
Członek zarządu, doradca Foodie
dr n. med. Dariusz Paluszek
MULTIDENTAL,
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej
Paweł Mirosz
IGI Food Consulting, Doradca ds. Prawa Żywnościowego
prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska
Pełnomocnik Dyrektora Sportu Instytutu Sportu ds. naukowych
prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
Dziekan Wydziału Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
dr n. med Janusz Ciok – TBA
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk
Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek
dr inż. Danuta Gajewska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Marek Juda
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Paweł Grzesiowski
Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, Warszawa
Katarzyna Sabiłło
Prezes Zarządu Fundacji LEGE PHARMACIAE