Program

Home  >>  Program

 • I DZIEŃ FORUM – 19 listopada 2015 r.
  09:30-10:00 Rejestracja uczestników
  09:30-09:50 OFICJALNE OTWARCIE FORUM
  Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów X Międzynarodowego Forum Suplementów Diety przez dr hab. Włodzimierza W. Sukiennika, I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro–Salutem” (IAPO, APHA)
  Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych:
   prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
  Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
   Andrzej Wojtyła
  Senator RP IX Kadencji, Komisja Zdrowia, były Główny Inspektor Sanitarny
   Stanisław Kogut
  Senator RP IX Kadencji, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
   dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ
  Przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
   Barbara Jaworska-Łuczak
  Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   prof. nadzw. NIL dr hab. Wojciech Ozimiński
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Narodowego Instytutu Leków
   Ewa Jankowska
  Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
   dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk
  Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek
  10:30-10:50 WYKŁAD INAUGURACYJNY
  TEMAT: Prezentacja i reklama Suplementów Diety
  Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Dorota A. Cianciara
  Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH)
  SESJA I: SESJA INAUGURACYJNA
  10:50-11:10 TEMAT: Co Polacy wiedzą o Suplementach Diety? Edukacja konsumentów
  Wykładowca: dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk
  Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek
  11:10-11:30 TEMAT: Suplementy Diety a ustawa refundacyjna z perspektywy Pacjentów – szanse czy zagrożenia
  Wykładowca: Katarzyna Sabiłło
  Prezes Zarządu Fundacji LEGE PHARMACIAE
  11:30-11:50 TEMAT: Klucz do skutecznej diagnozy: spektrometria mas jako nowoczesne i precyzyjne narzędzie oznaczania w organizmie poziomu witaminy D (i nie tylko…)
  Wykładowca: dr Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska
  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  11:50-12:10 TEMAT: Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące Suplementów Diety
  Wykładowca: Monika Zagrajek
  Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej, Główny Inspektorat Sanitarny
  12:10-12:30 Przerwa kawowa
  SESJA II: OTOCZENIE PRAWNE SUPLEMENTÓW DIETY
  12:30-12:50 TEMAT: Regulacje EU w zakresie Suplementów Diety w świetle regulatora krajowego
  Wykładowca: Monika Zagrajek
  Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej, Główny Inspektorat Sanitarny
  12:50-13:10 TEMAT: Skuteczne wprowadzenie suplementu do obrotu – 3 kroki do sukcesu
  Wykładowca: Grażyna Osęka
  Członek Zarządu, doradca Foodie
  13:10-13:30 Przerwa kawowa
  13:30-13:50 TEMAT: Import i obrót suplementami diety w Unii Europejskiej (graniczna kontrola sanitarna)
  Wykładowca: mgr inż. Barbara Anna Szkoda
  GSSE w Warszawie
  13:50-14:10 TEMAT: Status prawny żywności funkcjonalnej w Polsce
  Wykładowca: prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak
  Z-ca Dyrektora Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii
  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  14:10-15:10 Obiad
  SESJA III: BEZPIECZNE STOSOWANIE SUPLEMENTÓW DIETY
  15:10-15:30 TEMAT: Wpływ suplementów wspomagających pamięć i koncentrację na układ nerwowy?
  Wykładowca: dr n. farm. Magdalena Hurkacz
  Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  15:30-15:50 TEMAT: Opakowania aktywne
  Wykładowca: prof. dr hab. inż. Lucjan Krala
  Dyrektor Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej
  Wykładowca: dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności
  15:50-16:10 TEMAT: Zasadność stosowania suplementów w okresie ciąży i karmienia – teoria  i praktyka
  Wykładowca: dr inż. Danuta Gajewska
  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki
  16:30 Podsumowanie i Zakończenie I dnia Forum

 • II DZIEŃ FORUM – 20 listopada 2015 r.
  09:30-10:00 Rejestracja uczestników
  SESJA IV: SUPLEMENTY DIETY W SPECJALNEJ DIECIE
  10:00-10:20 TEMAT: Suplementy diety – oczekiwania i realia
  Wykładowca: prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Marzec
  Katedra i Zakład Żywności i Żywienia,
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  10:20-10:40 TEMAT: Rola witaminy D w rozwoju hipogonadyzmu późnego, zdrowiu kości i zdolnościach poznawczych u mężczyzn w wieku średnim i starczym: badania sponsorowane przez Komisję Europejską u 3400 mężczyzn w ramach the European Male Ageing Study
  Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
  Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  10:40-11:00 TEMAT: Miejsce suplementów w diecie sportowców
  Wykładowca: prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska
  Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Sportu ds. naukowych w Warszawie
  Wykładowca: mgr inż. Beata Szczepańska
  Asystent, pełnomocnik dyrektora IS ds. badania i opiniowania suplementów diety i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  11:00-11:20 Przerwa kawowa
  SESJA V: SUPLEMENTY DIETY „NA ZDROWIE”
  11:20-11:50 TEMAT: Czy Suplementy Diety są nam potrzebne?
  Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
  Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  11:50-12:10 TEMAT: Probiotyki jak suplementy diety
  Wykładowca: prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
  Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Wykładowca: dr n. farm. Marek Juda
  Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  12:10-12:40 TEMAT: Czy podawać dzieciom suplementy diety?
  Wykładowca: dr n. med. Paweł Grzesiowski
  Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, Warszawa
  12:40-13:00 Przerwa kawowa
  13:00-13:20 TEMAT: Wapń a zdrowie społeczne
  Wykładowca: prof. dr hab. inż. Antoni S. Pluta
  Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  13:20-13:40 TEMAT: Witamina D eliksir zdrowia
  Wykładowca: prof. dr hab. n. farm. Beata M. Gruber
  Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków
  13:40-14:40 Obiad
  SESJA VI: OGRANICZENIA W STOSOWANIU SUPLEMENTÓW DIETY
  14:40-15:00 TEMAT: Suplementy diety i zagrożenia toksyczne
  Wykładowca: dr n. med. Piotr Burda
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
  15:00-15:20 TEMAT: Znakowanie Suplementów Diety – nowe wyzwania (Dyskusja Panelowa)
  Prowadzący: dr hab. n. med. Przemysław Biliński
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
  były Główny Inspektor Sanitarny
  15:20-16:00 PODSUMOWANIE, WNIOSKI I KONKLUZJE – ZAKOŃCZENIE X MFSD-2015