Wykładowcy

Home  >>  Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak – TBA
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk
Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek
Grażyna Osęka
Członek Zarządu/Foodie Sp. z o.o.
prof. dr hab. n. med. Dorota A. Cianciara
Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)
prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak
Z-ca Dyrektora Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Dariusz Paluszek
MULTIDENTAL,
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. inż. Antoni S. Pluta
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. n. farm. Beata M. Gruber
Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków
prof. dr hab. inż. Lucjan Krala
Dyrektor Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej
dr Magdalena Hurkacz
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności
prof. nadzw. NIL dr hab. Wojciech Ozimiński
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Narodowego Instytutu Leków
dr n. med Janusz Ciok – TBA
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska
Pełnomocnik Dyrektora Sportu Instytutu Sportu ds. naukowych
Paweł Mirosz
IGI Food Consulting, Doradca ds. Prawa Żywnościowego
dr inż. Danuta Gajewska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Marek Juda
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Paweł Grzesiowski
Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, Warszawa
Katarzyna Sabiłło
Prezes Zarządu Fundacji LEGE PHARMACIAE