Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

dr med. Tomasz Latos
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, Poseł RP
Piotr Uściński
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Poseł RP
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
Senator RP IX Kadencji, były Główny Inspektor Sanitarny
Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
dr inż. Danuta Gajewska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki
Jolanta Bilińska
Prezydent The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. Waldemar Buchwald
Wiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego