Komitet Naukowy

Home  >>  Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. Adam Kaznowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof.dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów oraz Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek PAN
dr med. Krzysztof Błecha
Internista, specjalista rehabilitacji medycznej
dr hab. Sylwia Krzymińska
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Monika Zagrajek
Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Małgorzata Cieloch
Rzecznik Prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
dr n. med. Marek Marciniak
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
dr n. med. Marek Karpiński
Ordynator Szpitala Kardiologicznego w Rabce-Zdroju
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Dropiński
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr n. farm. Jerzy N. Obeid
Ekspert Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
prof. dr hab. Waldemar Buchwald
Wiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego