Lokalizacja

Home  >>  Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12).

Rezerwacja hotelu
Piotr Żurkowski
Koordynator Projektu
tel: +48 22 243 17 73
kom: +48 668 883 312
fax: +48 22 742 19 32
p.zurkowski@pro-salutem.edu.pl