Program

Home  >>  Program

08:30-09:45 REJESTRACJA / KAWA POWITALNA
09:45-10:00 OFICJALNE OTWARCIE FORUM
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów XI Międzynarodowego Forum Suplementów Diety przez dr hab. Włodzimierza W. Sukiennika, I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro–Salutem” (IAPO, APHA)
WYKŁAD INAUGURACYJNY
10:00-10:30 TEMAT: Nowa żywność
Wykładowca: Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
SESJA I:
ZASTOSOWANIE SUPLEMENTÓW DIETY W PROFILAKTYCE ZDROWIA CZŁOWIEKA
10:30-10:50 TEMAT: Zastosowanie komórek macierzystych z poroża jelenia w leczeniu schorzeń
Wykładowca: prof. dr hab., dr h.c. Józef Nicpoń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów oraz Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, członek PAN
Wykładowca: dr n. wet. Marcin Wrzosek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
10:50-11:00 Dyskusja
11:00-11:20 TEMAT: Żywność funkcjonalna – definicje, interpretacja badań mówiących o wpływie żywności na zdrowie i samopoczucie człowieka
Wykładowca: prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży / SGGW w Warszawie
Wykładowca: mgr inż. Klaudia Kulik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11:20-11:30 Dyskusja
11:30-11:50 PRZERWA KAWOWA
11:50-12:10 TEMAT: Zastosowanie suplementów diety w profilaktyce schorzeń różnego typu
Wykładowca: dr med. Krzysztof Błecha
Internista, specjalista rehabilitacji medycznej
12:10-12:15 Dyskusja
12:15-12:35 TEMAT: Probiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego
Wykładowca: prof. dr hab. Adam Kaznowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wykładowca: dr hab. Sylwia Krzymińska
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
12:35-12:40 Dyskusja
SESJA II:
OCENA SYTUACJI NA RYNKU SUPLEMENTÓW DIETY Z PERSPEKTYWY PRODUCENTA, NADZORU I REGULATORA
12:40-13:00 TEMAT: Priorytety i kierunki działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety
Wykładowca: Monika Zagrajek
Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
13:00-13:20 Dyskusja z udziałem:
Wykładowca: Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykładowca: Jan Staniłko
Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13:20-14:20 PRZERWA OBIADOWA
DEBATA:
„OCHRONA KRAJOWYCH PRODUCENTÓW SUPLEMENTÓW DIETY”
DEBATA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI KOMISJI PARLAMENTARNYCH (SEJMU I SENATU) ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
14:20-15:20 MODERATORZY DEBATY:
Moderator: dr med. Krzysztof Błecha
Internista, specjalista rehabilitacji medycznej
prof. zw. dr hab. farm. Anna Malm
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. Waldemar Buchwald
Wiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
I Wiceprezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowa „Pro-Salutem”
15:20-15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE XI MFSD-2016 / SPOTKANIE Z MEDIAMI