Wykładowcy

Home  >>  Wykładowcy

Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów oraz Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek PAN
dr n. wet. Marcin Wrzosek
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
dr med. Krzysztof Błecha
Internista, specjalista rehabilitacji medycznej
prof. dr hab. n. med. Adam Kaznowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Sylwia Krzymińska
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Monika Zagrajek
Dyrektor Departamentu Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
I Wiceprezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowa „Pro-Salutem”