Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

dr med. Tomasz Latos
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, Poseł RP
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
Senator RP, Komisja Zdrowia, były Główny Inspektor Sanitarny
Piotr Uściński
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Poseł RP
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
dr inż. Danuta Gajewska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki
Jolanta Bilińska
Prezydent The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. Waldemar Buchwald
Wiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego
Irena Rej
Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
prof. dr Ryszard M. Kozłowski
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
List prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Higienicznego