Komitet Naukowy

Home  >>  Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. WSM dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski
Odział Ginekologii i Położnictwa, Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
List prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer
Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Adam Kaznowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof.dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów oraz Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek PAN
dr med. Krzysztof Błecha
Internista, specjalista rehabilitacji medycznej
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
dr n. farm. Magdalena Hurkacz
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
dr n. med. Marek Marciniak
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
dr n. med. Marek Karpiński
Ordynator Szpitala Kardiologicznego w Rabce-Zdroju
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Dropiński
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr n. farm. Jerzy N. Obeid
Ekspert Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
prof. dr hab. Waldemar Buchwald
Wiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego
prof. IŻŻ, dr inż. Katarzyna Stoś
Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
dr n. farm. Marek Juda
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr Ryszard M. Kozłowski
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
dr inż. Anna Żołnierczyk
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr inż. Wojciech Głuszewski
Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych, instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie