Program

Home  >>  Program

08:30-09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / KAWA POWITALNA
09:30–10:30 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów XII Międzynarodowego Forum Suplementów Diety przez dr hab. Włodzimierza W. Sukiennika, I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro–Salutem” (IAPO, APHA)
Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych:
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
Irena Rej
Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Higienicznego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
prof. dr hab. n. med Andrzej Wojtyła
Senator RP, Komisja Zdrowia, były Główny Inspektor Sanitarny
WYKŁAD INAUGURACYJNY
10:30-10:40 TEMAT: Racjonalna suplementacja
Wykładowca: prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer
Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
SESJA I:
SUPLEMENTY DIETY DZIŚ I JUTRO
10:45-11:05 TEMAT: Medycyna komplementarna to nie medycyna alternatywna
Wykładowca: dr med. Krzysztof Błecha
Specjalista Medycyny Naturalnej
Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki
11:05-11:10 Pytania i odpowiedzi
11:10-11:30 TEMAT: Probiotyki – nie tylko dla zdrowych jelit
Wykładowca: prof. zw. dr hab. n. farm. Anna Malm
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
11:30-11:35 Pytania i odpowiedzi
11:35-11:55 TEMAT: Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica
Wykładowca: dr n. farm. Marek Juda
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykładowca: dr n. biol. Monika Jach
Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
11:55-12:25 PRZERWA KAWOWA
SESJA II:
AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY ZMIAN NA RYNKU SUPLEMENTÓW DIETY
12:25-12:55 TEMAT: Projekt zmian do Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia
Wykładowca: Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
12:55-13:00 Pytania i odpowiedzi
13:00-13:20 TEMAT: Perspektywy rozwoju rynku suplementów diety
Wykładowca: Jacek Czarnocki
Ekspert z IMS Health
13:20-13:25 Pytania i odpowiedzi
13:25-13:40 TEMAT: Żywność dla szczególnych grup ludności – nowe przepisy w Unii Europejskiej
Wykładowca: dr inż. Katarzyna Stoś
Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
13:40-13:45 Pytania i odpowiedzi
SESJA III:
NOWOŚCI I INNOWACJE W OBSZARZE SUPLEMENTÓW DIETY
13:45-14:05 TEMAT: Perspektywy i szanse na rozwój wspomagania leczenia medyczną marihuaną
Wykładowca: prof. dr Ryszard Kozłowski
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
14:05-14:10 Pytania i odpowiedzi
14:10-14:30 TEMAT: Owady ja źródło cennych składników odżywczych
Wykładowca: dr inż. Anna Żołnierczyk
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
14:30-14:35 Pytania i odpowiedzi
14:35-14:55 TEMAT: Interakcje Suplementów diety z lekami – najnowsze doniesienia
Wykładowca: dr n. farm. Magdalena Hurkacz
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
14:55-15:00 Pytania i odpowiedzi
15:00-16:00 OBIAD
SESJA IV:
NOWOŚCI I INNOWACJE W OBSZARZE SUPLEMENTÓW DIETY CZ. 2
16:00-16:20 TEMAT: Wpływ suplementacji matki na rozwój dziecka w okresie prenatalnym (przekaz satelitarny)
Wykładowca: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Odział Ginekologii i Położnictwa, Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie
16:20-16:25 Pytania i odpowiedzi
16:25-16:45 TEMAT: Skutki oddziaływania promieniowania jonizującego na suplementy diety. Mikrobiologiczna dekontaminacja. Identyfikacja napromieniowania suplementów diety
Wykładowca: dr inż. Wojciech Jerzy Głuszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
16:45-16:50 Pytania i odpowiedzi
16:50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – PODSUMOWANIE, WNIOSKI I KONKLUZJE
(z udziałem Ekspertów, oraz zaproszonych mediów)
Spotkanie z Mediami